Quy chuẩn hay tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt là văn bản quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với việc sử dụng nước sinh hoạt, đó cũng chính là cơ sở xử lý các sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vấn đề nước sinh hoạt, nhưng ý nghĩa lớn nhất của văn bản quy phạm này là bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Tuy vậy trên thực tế, vẫn còn nhiều người chưa biết về tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt, đấy cũng là lý do hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn tiêu chuẩn và công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt mới nhất hiện nay, không để các bạn phải chờ lâu bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của bài viết này.

1, Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất

Phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất là quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.

Không áp dụng tiêu chuẩn này với nước thải sinh hoạt thải vào những hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường.

Giải thích một số thuật ngữ có trong tiêu chuẩn này:

 • Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.
 • Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt thải vào.

1.1 Tiêu chuẩn về kỹ thuật đối với nước thải sinh hoạt

a, Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Giá trị tối đa của những thông số ô nhiễm được phép trong nước thải sinh hoạt khi tới nguồn nước tiếp nhận nước thải không quá giá trị Cmax được tính toán bằng công thức sau:

Cmax  = C x K

Trong đó:

 • Cmax là nồng độ tối đa được phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận
 • C là  chính giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định hiện hành.
 • K là hệ số tính tới quy mô lớn nhỏ của các cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư quy định.   

b, Giá trị C của các thông số ô nhiễm là căn cứ tính toán giá trị tối đa được phép trong nước thải sinh hoạt.

Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm căn cứ tính toán giá trị lớn nhất cho phép Cmax trong nước thải sinh hoạt khi đến các nguồn nước tiếp nhận nước thải được quy định theo bảng bên dưới.

Bảng Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 5 – 9 5 – 9
2 BOD5 (20 0C) mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0
6 Amoni  (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (NO3)(tính theo N) mg/l 30 50
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 10
10 Phosphat (PO43-)

(tính theo P)

mg/l 6 10
11 Tổng Coliforms MPN/

100 ml

3.000 5.000

Trong đó:

 • Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm căn cứ để tính toán giá trị tối đa được phép có trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước dùng để cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước như cột A1 và A2 của tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước).
 • Cột B  sẽ quy định giá trị C của những thông số ô nhiễm làm tiền đề để tính toán giá trị lớn nhất  được phép có trong thành phần của nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Xem thêm: Máy lọc nước tinh khiết gia đình

c, Giá trị hệ số K

Tuỳ theo loại hình, quy mô cũng như là diện tích sử dụng của những cơ sở dịch vụ, hoặc cơ sở công cộng… giá trị hệ số K được áp dụng theo Bảng bên dưới.

Bảng Giá trị hệ số K ứng với loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư

Loại hình cơ sở Quy mô, diện tích sử dụng của cơ sở Giá trị

hệ số K

1. Khách sạn, nhà nghỉ Từ 50 phòng hoặc khách sạn được xếp hạng 3 sao trở lên 1
Dưới 50 phòng 1,2
2. Trụ sở cơ quan,  văn phòng, trường học, cơ sở nghiên cứu Lớn hơn hoặc bằng 10.000m2 1,0
Dưới 10.000m2 1,2
3. Cửa hàng bách hóa, siêu thị Lớn hơn hoặc bằng 5.000m2 1,0
Dưới 5.000m2 1,2
4. Chợ Lớn hơn hoặc bằng 1.500m2 1,0
Dưới 1.500m2 1,2
5. Nhà hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm Lớn hơn hoặc bằng 500m2 1,0
Dưới 500m2 1,2
6. Cơ sở sản xuất, doanh trại lực lượng vũ trang Từ 500 người trở lên 1,0
Dưới 500 người 1,2
7. Khu chung cư, khu dân cư Từ 50 căn hộ trở lên 1,0
Dưới 50 căn hộ 1,2

1.2 Một số phương pháp xác định

Dưới đây sẽ là một số phương pháp để xác định các thông số ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt thực hiện theo những hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích của các tổ chức quốc tế:

 • TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) Chất lượng nước – Xác định pH.
 • TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) – Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxi sinh hoá sau 5 ngày(BOD5) – phương pháp cấy và pha loãng
 • TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) – Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh.
 • TCVN 6053–1995 (ISO 9696-1992) – Chất lượng nước – Xác định hàm lượng tổng chất rắn hoà tan.
 • TCVN 4567-1988 – Chất lượng nước – Xác định hàm lượng gốc sunphua và sunphát.
 • TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) – Chất lượng nước – Xác định amoni – Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.
 • Và một số phương pháp xác định khác được ghi cụ thể trong quy chuẩn về nước thải sinh hoạt

2, Ý nghĩa của tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất

Tiêu chuẩn mới nhất về nước thải sinh hoạt có những ý nghĩa to lớn sau đây:

 • Tiêu chuẩn trên chính là cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường thực hiện trách nhiệm của mình, giúp việc quản lý cũng như là đưa ra mức phạt dễ dàng hơn nếu như phát hiên sai phạm.
 • Đây cũng là căn cứ cũng như cơ sở để những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kiểm soát nước thải sinh hoạt của doanh nghiệp, tổ chức, công ty.
 • Đấy cũng chính là tiêu chuẩn, căn cứ các kỹ sư môi trường đưa ra biện pháp xử lý nước thải phù hợp nhất.

Lời kết: Các tổ chức cá nhân nên nắm bắt và thực hiện đúng tiêu chuẩn đó cũng chính là hướng đi bền vững đồng thời cũng chính là giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Việc nắm bắt cũng như thực hiện theo đúng tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt mới nhất có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt như pháp lý, môi trường và cả sức khỏe.

Xem thêm:

Thiết bị lọc nước sinh hoạt gia đình 

Tư vấn mua máy lọc nước gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *