Máy lọc nước RO-NANO
Cung cấp các dòng máy RO-NANO tích hợp 2 công nghệ trog 1 dòng máy. Các dòng máy RO-NANO tích hợp 2 vòi đưa ra 2 nguồn nước khác nhau.

nước khoáng
nước tinh khiết

Đem đến nguồn nước chuẩn sạch cho gia đình bạn